(tùy chọn) Quý vị có ảnh chụp về hành động đó không?

 
Biển số đăng ký của chiếc xe mồi chài gái mại dâm là gì? *

 
Ngày quan sát thấy hành động đó

 
Địa điểm nơi xảy ra hành động (địa chỉ đường phố, khu phố, hay giao lộ)

 
Hành động quý vị nhận thấy là hành động gì?

 
Mô tả tài xế?

 
Hiệu xe?

Example: Toyota
 
Kiểu xe?

 
Màu xe?

 
Quý vị sắp hoàn tất – quý vị có lưu ý nào khác không?

 
(tùy chọn) Mẫu báo cáo này dễ sử dụng như thế nào?


Cảm ơn bạn đã sử dụng reportjohn.org để báo cáo về người mua dâm. Nếu thông tin được cung cấp là chính xác, Cảnh Sát Oakland sẽ gửi thư tới đối tượng để cảnh báo rằng mua dâm là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù.

Để biết thêm thông tin về báo cáo của bạn, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email reportjohn@oaklandnet.com.
Report Again
Powered by Typeform
Cảm ơn bạn đã sử dụng reportjohn.org để báo cáo về người mua dâm. Nếu thông tin được cung cấp là chính xác, Cảnh Sát San Jose sẽ gửi thư tới đối tượng để cảnh báo rằng mua dâm là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù.

Để biết thêm thông tin về báo cáo của bạn, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email stopslavery@sanjoseca.gov.
Report Again
Powered by Typeform
Powered by Typeform